Colofon

Redactie
Deze website wordt redactioneel onderhouden door de coöperatie Brabantse Juweeltjes.

Tekst en beeld
Het copyright van tekst en beeld op deze site berust bij de coöperatie Brabantse Juweeltjes, tenzij anders vermeld. Niets uit de tekst of afbeeldingen die op deze website en andere publicaties worden getoond mogen verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van rechthebbende. Wilt u hier toestemming voor vragen, kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Design en realisatie
Het design voor de website, evenals de technische realisatie, is gerealiseerd door DailyBrand.