Terug in de tijd bij Ossermeer-Bos

Het Ossermeer, ook bekend als het Osscher Meer, is een langwerpig natuurgebied van 19 hectare gelegen tussen Macharen en Oss. Het gebied omvat een meer dat eigenlijk een uitbreiding is van de Hertogswetering. Daarnaast bevinden zich moerassige rietlanden en hooilanden met karakteristieke knotwilgen, evenals grienden. Het meer vormt een overblijfsel van een oude Maasloop, ontstaan tijdens de bedijking na 1280. In die tijd sloot de Maasdijk een noordelijker gelegen rivierarm in, wat resulteerde in het huidige krekengebied. Onder Hertog Jan II van Brabant werd het gebied min of meer gekanaliseerd en diende het als afwateringsloop.

Vanwege de ligging in de Traverse van de Beerse Overlaat ervoer het gebied regelmatig grote waterhoeveelheden. Om hiermee om te gaan, werd ten zuiden van het Ossermeer de Meerdijk aangelegd, waarvan de eerste vermelding rond 1740 dateert. Bij hoge waterstanden trachtten bewoners van noordelijker gelegen gebieden soms de dijk door te steken om hun eigen woongebied te beschermen tegen overstroming. Om deze reden moest de dijk in dergelijke situaties nauwlettend worden bewaakt.

Ossermeer-Bos

Kom wandelen in een prachtig natuurgebied en vogelreservaat

Adres:
Macharenseweg Oss

Ecologische verbindingszones

Het Ossermeer vormt een integraal onderdeel van de Hertogswetering, een afwateringskanaal dat oorspronkelijk werd gegraven rond 1300 op bevel van de hertogen van ‘s-Hertogenbosch. Deze ingreep diende om het poldergebied, dat voorheen weinig economische waarde had, te voorzien van een efficiëntere waterafvoer. De Hertogswetering voert water af uit het uitgestrekte gebied van de Beerse Overlaat, van Grave tot Empel. Via het gemaal bij Gewande wordt het verzamelde water geloosd in de Maas.

De Hertogswetering, inclusief de aangesloten treksloten en sluizencomplexen, vormt de voornaamste waterweg in deze regio. Sinds 1984 geniet het Ossermeer de status van een officieel vogelreservaat. Momenteel ondergaat de gehele Hertogswetering ontwikkelingen met als doel een van de belangrijkste ecologische verbindingszones in het Maasgebied te worden. Hierbij worden natuurvriendelijke oevers gecreëerd, evenals “stepping stones” – lokale verbredingen met een hoog ecologisch belang. Het gebied langs de Meerdijk illustreert dit concept, met een overvloed aan moeras- en waterflora en fauna.

Lekker buiten zwemmen

Het ‘oude zwembad’, zoals het Ossermeer informeel wordt genoemd, werd op 30 juni 1934 officieel ingehuldigd. Bijna 34 jaar lang vervulde het de functie van zwembad, met strikte scheiding tussen een dames- en herenbad, zowel in diep als ondiep water, en uiteraard een kinderbad. Op 1 juni 1968, toen het nieuwe zwembad aan de Kortfoort zijn deuren opende, werd het oude zwembad definitief gesloten. Tegen het einde van 1971 werden de gebouwen afgebroken en een deel van het zwembad werd gevuld met zand en beplant. Het gebied is nu getransformeerd tot een prachtig vogelreservaat en natuurgebied. Enkele overblijfselen van het zwembad zijn nog steeds zichtbaar, waaronder de restanten van een duikplank.

Fiets een rondje langs het water

Fiets de uitgebreide tocht van 74 kilometer langs de vestingstad Grave, omgeven door een indrukwekkende vededigingsstructuur met bolwerken, grachten en poorten, het Ossermeer-bos en de bijzondere Uitkijktoren Oijense Wachter. Deze uitkijktoren biedt een panoramisch uitzicht over de prachtige natuur. Onderweg kom je ook langs De Linde waar je kan stoppen voor een heerlijk hapje en een drankje. Bekijk de route hier.
Ecologische verbindingszones

Ecologische verbindingszones

Het Ossermeer vormt een integraal onderdeel van de Hertogswetering, een afwateringskanaal dat oorspronkelijk werd gegraven rond 1300 op bevel van de hertogen van ‘s-Hertogenbosch. Deze ingreep diende om het poldergebied, dat voorheen weinig economische waarde had, te voorzien van een efficiëntere waterafvoer. De Hertogswetering voert water af uit het uitgestrekte gebied van de Beerse Overlaat, van Grave tot Empel. Via het gemaal bij Gewande wordt het verzamelde water geloosd in de Maas.

De Hertogswetering, inclusief de aangesloten treksloten en sluizencomplexen, vormt de voornaamste waterweg in deze regio. Sinds 1984 geniet het Ossermeer de status van een officieel vogelreservaat. Momenteel ondergaat de gehele Hertogswetering ontwikkelingen met als doel een van de belangrijkste ecologische verbindingszones in het Maasgebied te worden. Hierbij worden natuurvriendelijke oevers gecreëerd, evenals “stepping stones” – lokale verbredingen met een hoog ecologisch belang. Het gebied langs de Meerdijk illustreert dit concept, met een overvloed aan moeras- en waterflora en fauna.

buiten zwemmen oude zwembad zoals het Ossermeer

Lekker buiten zwemmen

Het ‘oude zwembad’, zoals het Ossermeer informeel wordt genoemd, werd op 30 juni 1934 officieel ingehuldigd. Bijna 34 jaar lang vervulde het de functie van zwembad, met strikte scheiding tussen een dames- en herenbad, zowel in diep als ondiep water, en uiteraard een kinderbad. Op 1 juni 1968, toen het nieuwe zwembad aan de Kortfoort zijn deuren opende, werd het oude zwembad definitief gesloten. Tegen het einde van 1971 werden de gebouwen afgebroken en een deel van het zwembad werd gevuld met zand en beplant. Het gebied is nu getransformeerd tot een prachtig vogelreservaat en natuurgebied. Enkele overblijfselen van het zwembad zijn nog steeds zichtbaar, waaronder de restanten van een duikplank.

fietsroute de Maashorst langs Beekdal de Aa de Groote Wetering

Fiets een rondje langs het water

Fiets de uitgebreide tocht van 74 kilometer langs de vestingstad Grave, omgeven door een indrukwekkende vededigingsstructuur met bolwerken, grachten en poorten, het Ossermeer-bos en de bijzondere Uitkijktoren Oijense Wachter. Deze uitkijktoren biedt een panoramisch uitzicht over de prachtige natuur. Onderweg kom je ook langs De Linde waar je kan stoppen voor een heerlijk hapje en een drankje. Bekijk de route hier.

Meer Brabantse Juweeltjes

Aardbeien Drive-in Jan en Birgitte


Wie kent de aardbeienrotonde in Uden niet? Je vindt er sinds enkele jaren een échte Aardbeien Drive-in. Bestel en ontvang de producten vanuit je auto, waarna je direct door kunt rijden. Hierna geniet je thuis van al de verse producten!


Zie-Zoo


Zie-Zoo is een ’zorgdierentuin’ in Volkel (bij Uden) die dagbesteding biedt aan mensen met autisme. Het mooie park kan je op eigen gelegenheid bezoeken. Je ervaart nog veel meer van de dieren door een rondleiding te boeken! Beleef de bewoners van Zie-ZOO


Bezoek Zie-Zoo

Café Zalen ’t Tunneke


Aan ’t Dorp in het Brabantse Heesch ligt ’t Tunneke. Deze sfeervolle horecagelegenheid biedt u de mogelijkheid om van uw feestelijkheid een écht feest te maken. Met onze professionele keuken en ervaren team staan wij garant voor een gezellige avond.